Thuê tôi đi !

Để tôi giúp bạn xoá đi những rủi ro về tài chính, thời gian, và cả nhiệt huyết của bạn, tôi giúp bạn chủ động, khi bạn chọn trà!

tôi làm không gian trà theo các bối cảnh với tư duy nơi dùng trà là một không gian riêng tư, tôi cùng bạn làm nên không gian riêng tư ấy cho bạn !

tôi bày tiệc trà theo cách mà sự kiện của bạn diễn ra, cùng bạn mang lại hạnh phúc cho khách của bạn !

& cố vấn sản xuất trà để xưởng của bạn làm ra những thức trà tuyệt vời, tránh những rủi ro không đáng có để phát triển bền vững.

tại sao nên thuê tôi ?

tôi đã nghiên cứu, và trải nghiệm nhiều phong cách thưởng thức trà trong & ngoài nước, tôi hiểu không gian thưởng trà cần gì !

tôi đã phục vụ hàng vạn trà khách từ các cộng đồng & vùng lãnh thổ khác nhau, tôi hiểu họ muốn gì !

tôi tiếp cận cây trà từ nguồn gốc, trong những cánh rừng, tôi hiểu đời sống của trà, tôi hiểu cách chúng giao tiếp và chung sống, tôi đã thử nghiệm và thành công trên nhiều đối tượng, trên những vùng đất khó khăn nhất, tôi đã chế biến nhiều quy mô, thủ công & nhà máy, tôi hiểu việc chế biến trà là thế nào.

những việc tôi đã làm

.. Workshops
.. Cải tạo .. canh tác .. chế biến trà
.. Thiết kế không gian thưởng trà
.. Bày tiệc trà