Làm

mỗi người làm trà là một người thợ
mỗi vùng trà là một làng nghề
nghề trà cũng như bao nghề khác !