Trà sen

... trà được lấy ra, còn lại thân xác khô héo, gầy gò xong không mất đi "cốt cách của bậc chân tu", sạch sẽ và tinh khiết ...

Leave a comment