Sen

Những bông Sen "hàm tiếu" được lựa chọn kỹ lưỡng để rồi ngậm trà bên trong, nó sẽ truốt hết tâm can, nhuộm hương đẫm cánh trà, rồi góp mình vào hồn dân tộc ...

Leave a comment