Thường An

Gửi con yêu ! Ngày con chào đời Con không biết đâu, đấy là một ngày như mọi ngày trên đời này, sinh linh vẫn được sinh ra và mất đi, cả tỷ sinh linh con ạ, sự hiện diện của con cũng ở trong ấy, nhưng với riêng cha, có một sự hoán đổi… Continue reading Thường An

Published
Categorized as TRÀ

Hàm Tiếu

.. khi trà đi khỏi, sen vẫn cao khiết, như bậc chân tu để lại thân xác vậy !.. Tôi ví việc làm Trà Sen phải như con đường của những bậc chân tu, phải có giáo lý cao minh, tinh khiết như đức Phật đã để lại chốn nhân gian, lại thêm những con… Continue reading Hàm Tiếu