Trà trong Vũ Trung Tùy Bút

Cách uống chè thì trong sách Kiên biều [1] đã nói rõ. Họ Lư, họ Lục [2] nổi tiếng về uống chè. Đến đời Tống mới thấy bày đồ ấm chén, hỏa lò, cấp thiêu, đại khái cũng là những đồ để pha chè. Có ông Giới Phủ thưởng chè Dương tiễn, ông Tử Chiêm thưởng… Continue reading Trà trong Vũ Trung Tùy Bút