Cách uống trà – Vũ Trung Tùy Bút

Cách uống chè thì trong sách Kiên biều [1] đã nói rõ. Họ Lư, họ Lục [2] nổi tiếng về uống chè. Đến đời Tống mới thấy bày đồ [[cd:ấm trà|ấm]] chén, hỏa lò, cấp thiêu, đại khái cũng là những đồ để pha chè. Có ông Giới Phủ thưởng chè Dương tiễn, ông Tử Chiêm… Continue reading Cách uống trà – Vũ Trung Tùy Bút