Kỳ 5: Trên những đồi trà phương Nam (Con đường trà Việt)

“VN là một trong năm quốc gia xuất khẩu chè lớn nhất thế giới. Diện tích trồng chè, tổng sản lượng và lượng chè xuất khẩu qua các năm không ngừng tăng lên. Cây chè trở thành cây chủ lực trong xóa đói giảm nghèo…”- báo cáo ấy của Hiệp hội Chè VN hẳn là… Continue reading Kỳ 5: Trên những đồi trà phương Nam (Con đường trà Việt)