Kỳ 3: Mơ về một “thánh địa” trà Việt (Con đường trà Việt)

Nếu chè cổ thụ Suối Giàng là tặng vật của dãy Hoàng Liên Sơn khi ghé chân về miền Yên Bái, thì những vùng chè cổ ở Hà Giang gắn liền với dãy Tây Côn Lĩnh vòi vọi miền cực Bắc đất nước. >> Kỳ 1: Nơi “thủy tổ” của chè rừng Việt >> Kỳ 2: Huyền… Continue reading Kỳ 3: Mơ về một “thánh địa” trà Việt (Con đường trà Việt)

Kỳ 1: Nơi “thủy tổ” của chè rừng Việt (Con đường trà Việt)

Từ những gốc chè cổ thụ ở miền quê Yên Bái cho tới những đồng chè bát ngát của trung du Thái Nguyên, hay tận miền cao nguyên Bảo Lộc của phương Nam… Người Việt đã hình thành một “văn hóa trà” mang đậm tính đặc trưng trong suốt hành trình khai phá, trưởng thành… Continue reading Kỳ 1: Nơi “thủy tổ” của chè rừng Việt (Con đường trà Việt)