Danh trà Trung Hoa trong Truyền thuyết

Trà Ô Long, có tên khác là Hắc Long, giai thoại kể rằng trong dịp tình cờ người ta tìm ra giống Trà này, thấy có con rắn đen cuộn vòng quanh gốc cây Trà, vì Rắn và Rồng cùng loại nên lấy tên là Hắc Long. Trảm Mã Trà, có thuyết cho rằng trong một… Continue reading Danh trà Trung Hoa trong Truyền thuyết