Trà đấu

Uống trà cũng là một nghệ thuật có tính cách văn hoá và xã hội. Thời gian uống trà cũng là lúc con người tĩnh tâm, thả hồn vào cõi hư vô, giúp cuộc sống thêm thư giãn và quên bớt phiền não, bon chen của cuộc sống thường nhật. Uống trà còn được nâng… Continue reading Trà đấu