Bàn thêm: Việt nam có Trà đạo hay không ?

Nấu nước chè xanh

Lâu nay, 2 từ “[[cd:Trà đạo]]” được biết đến như là một loại hình nghệ thuật thưởng thức trà. Nhưng ở Việt Nam nếu dùng từ “Trà đạo” liệu có đúng hay không ? Phong tục uống trà Việt Nam là khởi nguyên của phong tục uống trà Thế Giới bao gôm cả Trung Hoa,… Continue reading Bàn thêm: Việt nam có Trà đạo hay không ?