Văn hóa trà Tân Cương, Trung Quốc

“Trong một ngày, thà không ăn cơm chứ không thể không uống trà” nười Tân Cương thường nói thế ! Trà có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, văn hóa trà dân tộc thiểu số của Khu Tự trị dân tộc Uây-ua Tân Cương Trung Quốc là một bộ phận quan trọng trong văn… Đọc tiếp Văn hóa trà Tân Cương, Trung Quốc