Tách trà gốm sứ Việt Nam trong Trà đạo

Người Việt chúng ta thường nghe nói đến [[cd:Trà đạo]], thú uống trà tao nhã của người Nhật Bản với những lễ nghi cầu kỳ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ cho một cuộc gọi là Chaji. Trà đạo hình thành từ thế kỷ thứ IX mà mục đích của nó là tạo ra… Continue reading Tách trà gốm sứ Việt Nam trong Trà đạo