Quà từ tâm

Kể từ ngày lăn lộn với cuộc sống đến giờ đã 10 năm rồi (đi làm từ khi còn đang học) nhưng chưa từng trải qua một công việc nào hay như công việc đang làm, có lẽ nên gọi là “trà nô”. Cái sự nghiệp trà nô đấy mới 6 tháng nhưng lại nhiều… Continue reading Quà từ tâm