Phương pháp đánh giá Ấm tử sa

1. Chất đất – Dùng ống nắp ấm trượt nhẹ miệng ấm 3-4 vòng nghe âm thanh 2 vật ma sat’, âm thanh đanh như sắt, giòn giã như ngọc như đá, như vậy, chất đất được xem là tốt – Bên trong ấm có những chấm sáng như kim tuyến, nhưng đó là thạch… Continue reading Phương pháp đánh giá Ấm tử sa