ẤM TỬ SA .. thế đức, lưu bội, mạnh thần

Ấm Mạnh Thần Trong 3 hiệu Thế Đức, Lưu Bội, Mạnh Thần, ấm Mạnh Thần có niên đại lâu đời nhất, tác giả là Huệ Mạnh Thần ở Kinh Khê, Nghi Hưng, Giang Tô, không rõ năm sinh năm mất. Đại khái thời của ông là vào buổi cuối Minh đầu Thanh, khoảng từ đời… Continue reading ẤM TỬ SA .. thế đức, lưu bội, mạnh thần