Lịch sử và xuất xứ của ba loại ấm Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần

Ấm Mạnh Thần Trong 3 hiệu [[tag: Thế Đức]], [[tag: Lưu Bội]] và [[tag: Mạnh Thần]], [[tag: ấm Mạnh Thần]] có niên đại lâu đời nhất, tác giả là Huệ Mạnh Thần ở Kinh Khê, Nghi Hưng, Giang Tô, không rõ năm sinh năm mất. Đại khái thời của ông là vào buổi cuối Minh… Continue reading Lịch sử và xuất xứ của ba loại ấm Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần