Lịch sử và xuất xứ của ba loại ấm Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần

Ấm Mạnh Thần Trong 3 hiệu [[tag: Thế Đức]], [[tag: Lưu Bội]] và [[tag: Mạnh Thần]], [[tag: ấm Mạnh Thần]] có niên đại lâu đời nhất, tác giả là Huệ Mạnh Thần ở Kinh Khê, Nghi Hưng, Giang Tô, không rõ năm sinh năm mất. Đại khái thời của ông là vào buổi cuối Minh… Continue reading Lịch sử và xuất xứ của ba loại ấm Thế Đức, Lưu Bội và Mạnh Thần

Trào lưu làm giả ấm Tử Sa những năm đầu thế kỷ XX

Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là thời kỳ suy tàn của chế độ phong kiến, thời đại mới manh nha và cũng là thời kỳ đặc biệt của ngành làm ấm trà Tử Sa. Vào những năm Dân quốc đầu tiên ở Trung Quốc, rộ lên phong trào sưu tập… Continue reading Trào lưu làm giả ấm Tử Sa những năm đầu thế kỷ XX