ẤM TỬ SA .. thế đức, lưu bội, mạnh thần

Ấm Mạnh Thần Trong 3 hiệu Thế Đức, Lưu Bội, Mạnh Thần, ấm Mạnh Thần có niên đại lâu đời nhất, tác giả là Huệ Mạnh Thần ở Kinh Khê, Nghi Hưng, Giang Tô, không rõ năm sinh năm mất. Đại khái thời của ông là vào buổi cuối Minh đầu Thanh, khoảng từ đời… Continue reading ẤM TỬ SA .. thế đức, lưu bội, mạnh thần

ẤM TỬ SA .. trào lưu làm giả

Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là thời kỳ suy tàn của chế độ phong kiến, thời đại mới manh nha và cũng là thời kỳ đặc biệt của ngành làm ấm trà Tử Sa. Vào những năm Dân quốc đầu tiên ở Trung Quốc, rộ lên phong trào sưu tập… Continue reading ẤM TỬ SA .. trào lưu làm giả