Mua và dùng ấm Tử sa

Bản thân tôi tự thấy mình chỉ là người thích uống trà, chưa hẳn đã là “người chơi ấm”, ấm tử sa với tôi cũng chỉ là một món trong bộ trà cụ cần có phục vụ cho cái thú của tôi mà thôi. Xong thú uống trà vốn rất đẹp thế nên ấm cái… Continue reading Mua và dùng ấm Tử sa

Phương pháp đánh giá Ấm tử sa

1. Chất đất – Dùng ống nắp ấm trượt nhẹ miệng ấm 3-4 vòng nghe âm thanh 2 vật ma sat’, âm thanh đanh như sắt, giòn giã như ngọc như đá, như vậy, chất đất được xem là tốt – Bên trong ấm có những chấm sáng như kim tuyến, nhưng đó là thạch… Continue reading Phương pháp đánh giá Ấm tử sa