Quy trình làm quán trà

 1. Lấy thông tin từ khách hàng
  liên hệ, gặp, khai thác thông tin chi tiết
  (xác định vấn đề của khách)
  a – có yêu cụ thể > lấy đề bài chính xác
  b – khách chưa rõ nhu cầu > tham gia workshop
 2. Họp nhóm triển khai
  a – phân tích kỹ đề bài
  b – giao việc
 3. Ráp kế hoạch của từng thành viên nhóm triển khai
 4. Gửi kế hoạch cho khách hàng kèm báo giá chi tiết
  a – đồng ý > ký hợp đồng
  b – không đồng ý > chỉnh sửa kế hoạch (không quá 2 lần)
  c – giới thiệu đối tác khác phù hợp hơn cho khách (miễn phí)
 5. Triển khai công việc theo kế hoạch
 6. Cập nhật tiến độ theo tuần kèm báo cáo tới khách hàng
 7. Nghiệm thu hàng tháng
  – tiến độ dự án
  – các vấn đề phát sinh và tồn đọng từ hai bên
  – thống nhất cách khắc phục vấn đề phát sinh và tồn đọng
 8. Nghiệm thu dự án
  – toàn bộ công việc
  – thanh toán hợp đồng
 9. Hậu dự án (có thể mất phí hoặc không)
  – theo dõi vận hành sau nghiệm thu
  – trả lời
  – cập nhật dịch & sản phẩm cho khách nếu cần

 1. Phân tích nhu cầu
  khách hàng đưa yêu cầu
  phân loại dự án
 2. workshop
  để nhận diện nhu cầu của mình
  tại sao phải thuê tôi ?
  thuê tôi làm gì ?
 3. Lên kế hoạch tổng thể cho dự án
 4. Lên menu
  trà truyền thống
  trà dưỡng nhan
  trà lạnh và hoa quả
 5. Thử & Chốt menu
  yêu cầu đủ người có vai trò quyết định menu
 6. Đào tạo sử dụng menu
  yêu cầu số lượng nhân viên, tham gia học đầy đủ
 7. Nghiệm thu menu
  yêu cầu: đủ những người có vai trò quyết định menu
 8. Thảo luận về quy trình phục vụ
 9. Hướng dẫn phục vụ
  có người phục vụ mẫu tại quán, kèm cặp trong quá trình làm việc thực tế
  yêu cầu nhân viên làm đúng lịich
 10. Đào tạo kiến thức về menu
 11. Gửi tài liệu
  tra cứu khi làm việc
  quy trình phục vụ trà