Ngói

Quy trình

 1. Làm lại menu
  (lần 2 – bản đầy đủ)
  • trà truyền thống
  • trà dưỡng nhan
  • trà lạnh và hoa quả
 2. Thử & Chốt menu
  • yêu cầu đủ người có vai trò quyết định menu
 3. Đào tạo sử dụng menu
  • yêu cầu số lượng nhân viên, tham gia học đầy đủ
 4. Nghiệm thu menu
  • yêu cầu: đủ những người có vai trò quyết định menu
 5. Thảo luận về quy trình phục vụ
  • thống nhất cách phục vụ từng nhóm trong menu
 6. Hướng dẫn phục vụ
  • giám sát trực tiếp trong quá trình làm việc thực tế (yêu cầu nhân viên làm đúng lịch)
 7. Đào tạo kiến thức về menu
  • Tối ưu khả năng sử dụng menu và khai thác thêm dịch vụ từ menu (bán kèm bánh, đồ uống khác, …)
 8. Gửi tài liệu
  • sử dụng menu
  • kiến thức về trà có trong menu
  • quy trình phục vụ trà