Nghề làm trà

mỗi người làm trà là một người thợ
mỗi vùng trà là một làng nghề
nghề trà cũng như các nghề khác !