Long Đình

Mục việc

 1. Đào tạo kiến thức & thực hành
  không giới hạn trao đổi kiến thức khi cần
  • đặc tính nghành trà
  • vùng & chế biến trà
  • các loại trà
  • khách hàng
  • trà cụ
  • thực hành pha trà, phục vụ trà
  • đi thực tế & mua sắm trà cụ cho showrom
 2. Tìm kiếm nhà cung cấp
  tham gia làm việc với nhà cung cấp
  tìm kiếm thay thế ncc khi cần thiết trong thời hạn hợp đồng (hết 2021)
  • 5 sản phẩm cho dịp ra mắt showrom (trước tết âm lịch)
  • làm tài liệu về ncc 5 vùng trà (thái nguyên, tà xùa, suối giàng, hà giang, bảo lộc)
  • đi thực tế lựa chọn nhà cung cấp
  • các báo cáo sau chuyến đi thực tế
  • chuyển giao & hướng dẫn làm việc với nhà cung cấp