ta-xua (2)

Đồi trà của một hộ khác được trồng và chăm sóc bình thường, chụp cùng thời điểm

Leave a comment