IMGP9104

Những ngọn bị rệp cũng ngắt bỏ, sau đó pha nước vôi, đợi lắng lấy phần nước trong phun lên vùng bị rệp, lấy cây bị rệp làm trung tâm thì phun trên vùng có bán kính một đến hai mét.

Leave a comment