IMG_8726

Ta mang bông Sen đã cắt cuống cắm vào bình nước sạch, có thể là lọ hoa để trong trí trong nhà luôn.

Leave a comment