IMG_8705

Từng cánh lột ra được xếp ngay ngắn theo thứ tự và tránh làm cánh Sen nhầu nát.

Leave a comment