IMG_8645

Cấu tạo của bông Sen gồm bốn phần chính được xếp từ trong ra ngoài: đài-nhụy-cánh bé-cánh lớn. Giữa lớp cánh bé và đài-nhụy là không gian trống sẽ là nơi mà chúng ta dùng để đựng trà trong bông Sen

Leave a comment