IMG_8516

Để nguyên cuống hoa bị gãy giập khiến cho việc trao đổi chất của Sen bị ngăn trở khi cắp vào bình

Leave a comment