NÚI TRÚC .. làm quán trà !

sau khi rời bỏ những công việc mà mình gửi gắm nơi ấy hy vọng lập danh dựng nghiệp, nào công nghệ thông tin, nào bất động sản, nào tài chính và cả spa nữa, mình bắt đầu con đường mà cho tới giờ với mình đó là con đường chông gai nhất mình từng… Continue reading NÚI TRÚC .. làm quán trà !

Published
Categorized as Ghi, Làm

Phát triển vị giác

1.. chức năng của vị giác .. bảo vệ cơ thể trong cuộc sinh tồnđây là vai trò nguyên thuỷ của vị giác, khi chúng ta còn phải sinh tồn trong những cánh rừng, hang đá, núi đồi với rất nhiều các đối tượng động thực vật có thể nuôi sống ta và cũng có… Continue reading Phát triển vị giác

Published
Categorized as Ghi, Làm

Tôi tìm mới !

mười năm làm trà đã qualăn lộn trong cách cũ, nếp cũ, lần mò từ cũ đến mới với tinh thần hiếu cổ không nệ cổ, xong nghành trà đầy định kiến, đầy màu sắc huyễn hoặc và giá trị mơ hồ, bản thần từng không tránh được những điều đó biết MÌNH CÓ THỂ… Continue reading Tôi tìm mới !

Published
Categorized as Ghi, Làm

Quán trà sẽ chết

nếu bạn nghĩ quán trà đơn thuần là quán bán thức uống từ trà, quán của bạn sẽ chết bởi vì những người say mê trà không đến quán chỉ để uống trà, họ uống ở nhà, nơi có mọi thứ gần gũi, trà với họ là thức uống của sự riêng tư những người… Continue reading Quán trà sẽ chết

Published
Categorized as Ghi, Làm

Con của Tân Cương

10 năm quặn lòng nhìn những cảnh này, những cây trà gần trăm tuổi với một quá khứ đẹp đẽ cứ cháy dần, không phải thiên tai địch họa gì, mà nó không còn được bà con tín nhiệm nữa, nó bị loại bỏ, nhưng lỗi phải chăng do nó ?, không, lỗi lớn nhất… Continue reading Con của Tân Cương

Published
Categorized as Ghi, Làm