Bộ trà cụ

Bộ trà cụ gồm: Xúc trà; Lọc trà; Gắp chén; Thông vòi bằng Tre - Ảnh và Hiện vật: Thưởng Trà

Leave a comment