vui

Chữ VUI do cụ Cung Khắc Lược viết tặng khi ngỏ ý làm quán trà. Cụ bảo: "Cái chính là làm sao cho VUI"

Leave a comment