tra

Chữ Trà anh Hùng (người Trung Quốc) tặng, còn bài thơ đang đợi nhờ người dịch, ai có thể giúp thì đấy sẽ là món quà lớn !

Leave a comment