muc dong – lua va gom

Và đây Mục đồng của Khánh (ở Thái Nguyên) cậu ấy yêu trà lắm (đã bị người yêu bỏ vì nghe thì phải ?) bên cạnh là Bình bông lúa do Cô chủ Quỳnh ở VeraSpa tặng.

Leave a comment