long tinh

Long Tỉnh do anh Hà mang về từ chuyến đi Trung Hoa, trông thô sơ vậy, bên trong là thức trà xấu xấu, sau mới biết nó được làm thủ công hoàn toàn nên xấu hơn các loại Long Tỉnh có bán ngoài thị trường, tuyệt ngon.

Leave a comment