khay va chen

Khay và Chén được anh Khải chủ Cafe Cuối Ngõ tặng, khay anh có hai chiếc, chén anh có bốn chiếc nay chia đôi !

Leave a comment