chu phuc

Chữ Phúc làm từ Hồng Trà Phổ Nhĩ được anh Bá chủ nhà hàng Lẩu Nấm Gia Khánh tặng, rất to đấy nhé, trà này đã được 6 năm tuổi.

Leave a comment