tang luc truu giac

Bộ trà tàng lục trừu giác (6 góc ẩn) [藏六抽角茶组(六头)] Cao: 9 cm. Rộng: 18.3 cm Ấn nắp: Cố Cảnh Châu [顾景洲] Ấn đáy: hành nhất nhật gian vi ngã phúc [行一日间为我福] Thân ấm là khối trong hơi dẹt, từ núm, nắp, miệng, thân dến chân đều là hình lục lăng, các đường nét rõ ràng, sắc nét, độ gấp nở hài hòa, mang nét viên nhuận, trong vẻ tròn có nét vuông, trong hình vuông ngụ vẻ tròn. Ấm này tạo hình độ khó khá cao, tạo hình Manh mẽ, tác công nghiêm ngặt.

Leave a comment