Cách dùng trà

Đừng làm theo!
hãy tìm ra cách cho mình.