Trong một chén trà

Thiền sư Chương trên đường du phương học đạo, dừng chân tại tu viện của Thiền sư Đầu Tử.

Một ngày nọ, sau buổi lao tác, Thiền sư Đầu Tử mời Thiền sư Chương một chén trà, hỏi .. Chén trà này như thế nào ?

Thiền sư Chương hai tay nhận lấy chén trà, nói .. Sum la vạn tượng đều ở trong này.

Thiền sư Đầu Tử nói .. Sum la vạn tượng đều ở trong này, nói như thế thì chén trà này khác thường với những chén trà khác, nếu tùy tiện uống vào, ai biết được điều gì xảy ra ?

Thiền sư Chương dường như rất tâm đắc với chính mình nên khi Thiền sư Đầu Tử chưa nói xong liền đổ chén trà, hỏi tiếp .. Sum la vạn tượng ở đâu ?

Thiền sư Chương tự nghĩ như thế là đã đạt được thiền cơ, nhưng không ngờ Thiền sư Đầu Tử bình thản nói .. Đáng tiếc ! Một chén trà !

Thiền sư Chương nói .. Đây chỉ là một chén trà.

Thiền sư Đầu Tử không bỏ qua cơ hội lặp lại .. Mặc dầu chỉ là một chén trà nhưng sum la vạn tượng đều ở trong đó !

Chan Gushi

Published
Categorized as Chơi
%d người thích bài này: